Presentació

L’evolució de la Ciència Política a Catalunya ha estat extraordinària en les darreres dècades i, actualment, és una disciplina molt present en l’àmbit universitari català, amb una recerca d’alt nivell i valorada internacionalment, i amb un bon prestigi i reconeixement social.

L’any 1985, quan el Govern de la Generalitat de Catalunya va tenir la capacitat competencial per crear facultats en el sistema universitari català, es va crear la de Ciències Polítiques i Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la convicció que les dues disciplines eren essencials per al progrés de la societat. El 19 de novembre de 1986, en la lliçó inaugural del primer curs que es va impartir, el filòsof i politòleg italià Norberto Bobbio va encoratjar els que havíem de ser la primera generació de politòlogues i politòlegs catalans a ser ciutadans actius i compromesos, requisits per preservar, segons Bobbio, l’essència d’una societat democràtica. Des de llavors fins avui, la Ciència Política a Catalunya ha anat creixent en nombre d’universitats que imparteixen el grau de Ciències Polítiques, en nombre de màsters oficials i propis relacionats amb diversos camps d’estudi de la Ciència Política i les Relacions Internacionals, en nombre de docents, de grups de recerca, de tesis doctorals i d’estudiants que cada curs es matriculen o es graduen en Ciències Polítiques.

L’any 1989 també es va crear el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia com a col·legi professional encarregat d’ordenar, representar i defensar la professió de politòleg. En 32 anys, el Col·legi ha fet una magnífica labor de difusió i promoció de la professió de politòleg i de valoració de l’activitat professional dels nostres graduats, i ha contribuït a enfortir l’actual reconeixement social que tenen els politòlegs a Catalunya.

Després de més de tres dècades d’activitat docent, científica i professional en diversos àmbits de la Ciència Política a Catalunya, la nostra disciplina ja té la maduresa suficient per tenir una associació de caràcter científic que l’empari i la potenciï. L’Associació Catalana de Ciència Política tindrà la missió fonamental de promoure la investigació científica en Ciència Política i la cooperació i l’intercanvi entre les universitats i els centres de recerca que fan docència o recerca en la nostra disciplina a Catalunya; difondre les aportacions de politòlegs i politòlogues i afavorir el seu impacte social; contribuir al desenvolupament internacional de la Ciència Política i les Relacions Internacionals catalanes i activar xarxes que facilitin l’intercanvi de coneixement; organitzar trobades científiques, reunions, seminaris i conferències internacionals; promoure i donar visibilitat a la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i el desenvolupament professional de la Ciència Política; així com fomentar la democràcia i vetllar pel respecte als drets polítics individuals i col·lectius.

En definitiva, volem conrear i potenciar les diverses branques de la Ciència Política, ser fòrum de trobada d’aquelles persones que tenen un interès especial en la nostra disciplina, estendre i difondre el coneixement de la Ciència Política en la societat catalana i fomentar les relacions internacionals i la projecció exterior. Espero de tot cor que ens acompanyis en aquest repte i que junts fem realitat aquest projecte.

Jordi Matas Dalmases

President

Associació Catalana de Ciència Política