Associació Catalana de Ciència Política

L’Associació està oberta a qualsevol persona amb interès en el món de la Ciència Política, i es proposa -segons els seus Estatuts- vuit objectius:

  • Fomentar la democràcia i vetllar pel respecte als drets polítics individuals i col·lectius.
  • Promoure la investigació científica en el camp de la Ciència Política a Catalunya.
  • Promoure la cooperació i l’intercanvi entre les universitats i centres de recerca que fan docència o recerca en ciència política a Catalunya.
  • Difondre les aportacions dels politòlegs i politòlogues i afavorir-ne el seu impacte social.
  • Contribuir al desenvolupament internacional de la Ciència Política catalana i desenvolupar xarxes a aquest nivell que contribueixin a l’àmbit de la Ciència Política per tal de facilitar l’intercanvi de coneixement produït per la investigació.
  • Organitzar una conferència internacional periòdica sobre Ciència Política per tal de promoure l’intercanvi de coneixement i experiència.
  • Dur a terme totes aquestes finalitats amb especial atenció a la promoció i visibilitat de la perspectiva de gènere a la docència, la recerca i el desenvolupament professional de la Ciència Política.
  • Desenvolupar altres activitats rellevants relacionades amb l’àmbit de la Ciència Política

Les activitats de l’associació inclouran, entre d’altres, l’organització de conferències, congressos i seminaris, el desenvolupament de publicacions en Ciència Política, i la seva difusió a través d’un lloc web, butlletins i xarxes socials o mitjans de comunicació.